مجله علمی تاپ ساینس 24بایگانی‌های کهکشان ها - مجله علمی تاپ ساینس ۲۴

دسته: کهکشان ها

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

محققان دانشگاهی کهکشانی کشف کرده اند که برخلاف تصورات در آن هیچ گونه ماده تاریکی وجود ندارد. به گزارش نیواطلس، ماده تاریک بخش عظیمی از جهان را پوشانده است. در کهکشان هایی شبیه راه شیری نسبت ماده تاریک به بقیه موارد حدود ۳۰ به ۱ است. این درحالی است که در کهکشان های کوتوله حجم ماده تاریک  ۴۰۰ برابر مواد…