مجله علمی تاپ ساینس 24بایگانی‌های مهندسی - مجله علمی تاپ ساینس ۲۴

دسته: مهندسی

انجام تحقیقات روی سیمان داغ توسط دانشمندان اسکاتلندی

اسکاتلند مشغول تحقیق روی پروژه سیمان داغ شده است تا به این ترتیب راه حلی برای مشکل یخبندان در جاده بیابد. به گزارش پی ای ساینس، محققان اسکاتلندی مشغول پژوهش روی سیمان داغ هستند تا به این ترتیب از مشکلات مربوط به یخ و برق در جاده های این کشور بکاهند. سازمان حمل و نقل اسکاتلند نیز از این تحقیقات…