مجله علمی تاپ ساینس 24بایگانی‌های فیزیک - مجله علمی تاپ ساینس ۲۴

دسته: فیزیک

محققان روش امیدوار کننده ای برای بهبود پردازش اطلاعات کوانتومی را نشان می دهند

یک تیم از محققان تحت رهبری آزمایشگاه ملی Oak Ridge وزارت انرژی، روش جدیدی برای تفکیک پرتوهای نور در مود های فرکانس آنها نشان داده است. دانشمندان می توانند فرکانس هایی را که می خواهند با آن کار کنند ، انتخاب کنند و فوتون ها را با اطلاعات کوانتومی، کد گذاری کنند. کار آنها می تواند پیشرفت هایی در پردازش…

محصور کردن دو هولوگرام در یک صفحه

مهندسان روشی را برای محصور کردن بیش از یک هولوگرام در یک صفحه ساده بدون هیچ افت وضوح و تجزیه توسعه دادند. میله های سیلیکونی در اندازه نانو می توانند نور متفاوتی با توجه به زاویه نور ورودی منعکس نمایند. گروهی در Caltech روشی را برای محصور کردن بیش از یک تصویر هولوگرافیک در یک سطح ساده بدون هیچ افت…