مجله علمی تاپ ساینس 24بایگانی‌های ستاره ها - مجله علمی تاپ ساینس ۲۴

دسته: ستاره ها

ستاره شناسان اولین تصاویر دقیق سطح ستاره غول پیکر را تولید می کنند

براساس یک مطالعه اخیر ، یک تیم بین المللی ستاره شناسان اولین تصاویر دقیق سطح یک ستاره غول پیکر را در خارج از منظومه شمسی تولید کرده اند که فضای تقریبا دایره ای گرد و غبار با مناطق پیچیده ای از مواد متحرک که به عنوان سلول های ترانسپور یا گرانول شناخته می شوند، را نشان می دهد. براساس گزارش…