مجله علمی تاپ ساینس 24بایگانی‌های زلزله - مجله علمی تاپ ساینس ۲۴

دسته: زلزله

سیگنال های گرانشی اولیه برای اندازه گیری بزرگای زلزله های شدید

پس از یک زلزله، بلافاصله اختلالاتی در میدان جاذبه به وجود می آید . این امر می تواند قبل از امواج لرزه ای ثبت شود. محققان موفق به مشاهده این نشانه های ضعیف شده اند و می دانند که از کجا آمده اند. از آنجا که آنها نسبت به بزرگای زلزله حساس هستند، این سیگنال ها ممکن است نقش مهمی…

چرا اقیانوس های باستانی زمین ناپدید شدند؟

ما اقیانوس ها را به صورت پایدار و دائمی تصور می کنیم. حال آنکه ، آنها با همان سرعت که ناخن های شما رشد می کنند، حرکت می کنند . دانشمندان ژئوفیزیکی اکنون روش جدیدی برای نقشه برداری از اقیانوس های باستانی زمین را کشف کرده اند. دانشمندان علوم زمین در CEED، دانشگاه اسلو، راه جدیدی برای نقشه برداری از…

پیشرفت سیستم هشداردهنده زلزله در ساحل غربی ایالت متحده به سمت استفاده عمومی

یک دهه پس از شروع بکار سیستم هشداردهنده زلزله، دانشمندان و مهندسین یک نمونه اولیه از سیستم هشدار دهنده زلزله را در ساحل غربی ایالات متحده تنظیم می کنند. (بیشتر…)